Välkommen till SOLSKÄNKT

SOLSKÄNKT är ett lokalt svenskt välgörenhetsprojekt som med hjälp av solen ska hjälpa barn och vuxna i det extremt fattiga distriktet Mutomo i Kenya till ett bättre liv.

Vår idé är enkel. Vi ska hjälpa de utsatta människorna i Mutomo att skapa ett bättre liv och en tryggare och mer hållbar framtid åt sig själva. Vi kallar det hjälp till självhjälp. Till vår hjälp har vi våra andelsägare och det vi kan bäst – solenergi.

SOLSKÄNKT ska bygga  solelanläggningar. En stor eller flera mindre anläggning byggs på plats i Mutomo. Anläggningarna ska producera gratis, förnybar elektricitet till området – en helt grundläggande byggsten för hållbar utveckling.

Ytterligare en anläggning byggs i Sala, Sverige. Elen som produceras i Sala säljs, och överskottet går under 5 år oavkortat till Mutomoprojektets arbete på plats i Kenya.

För att genomföra det här projektet behöver vi din hjälp. Köp en eller flera andelar i SOLSKÄNKT och bidra till vårt arbete för att skapa ett bättre liv och en tryggare och mer hållbar framtid för barn och vuxna i Mutomo.

 

Mutomo – Ett av Kenyas fattigaste områden

Mutomo-distriktet är ett av Kenyas fattigaste områden, och människorna här lever under svåra förhållanden . Det råder brist på mat, vatten, kvalificerad sjukvård och fungerande infrastruktur. Analfabetism är utbredd och antalet föräldralösa barn är högt.

I staden Mutomo bor ungefär 25 000 människor. Precis som i resten av Kenya, beräknas hälften av dessa vara barn. SOLSKÄNKT samarbetar med Mutomoprojektet för att hjälpa folket i Mutomo till ett bättre liv och en hållbar framtid. Till vår hjälp har vi våra andelsägare och det vi kan bäst – solenergi.

Besök Mutomoprojektets hemsida för att läsa mer om Mutomoprojektets arbete i området.

Andelsägare

Genom att bli andelsägare i SOLSKÄNKTs solelanläggningar gör du verklig skillnad för människorna i Mutomo – både idag och för en lång tid framöver. En andel kostar 5000 kr. Av pengarna för varje såld andel går hälften direkt till byggandet av anläggningar i Mutomo. Den andra hälften går till byggandet av en anläggning i Sala. Anläggningarna ska vara i drift under våren 2018.

Varje anläggning kommer att producera el. Mutomoanläggningarnas produktion utnyttjas lokalt och direkt. Salaanläggningens produktion kommer att generera ett överskott som går till Mutomoprojektet under 5 år. Salaanläggningens överskott kommer att gå till andra viktiga projekt i Mutomo som Mutomoprojektet i Sverige styr över och Solelföreningen har inflytande över.

Som andelsägare äger du minst en av 360 andelar. Du kan äga en eller flera andelar.

En andel innebär att halva beloppet går till att bygga en stor eller flera mindre anläggningar i Mutomo för lokal produktion framöver, den andra halvan går till att bygga en anläggning lokalt i Sala vars överskott från sin produktion under 5 år går till Mutomoprojektet.

Som andelsägare är du välkommen att använda SOLSKÄNKTs registrerade varumärke i din egen marknadsföring och du kommer att synas på denna hemsida.

Du kommer även bli erbjuden att deltaga på en arrangerad resa till Mutomo till självkostnadspris, för att träffa människorna och se resultatet av ditt bidrag på plats.

Ja, jag vill bli andelsägare!

Som andelsägare utgör du en viktig del i SOLSKÄNKT’s arbete för att skapa ett bättre liv och en hållbar framtid för barn och vuxna i Mutomo.

Ja, jag vill bli andelsägare!