Välkommen till SOLSKÄNKT

SOLSKÄNKT är ett lokalt svenskt välgörenhetsprojekt som med hjälp av solen ska hjälpa barn och vuxna i det extremt fattiga distriktet Mutomo i Kenya till ett bättre liv.

Vår idé är enkel. Vi ska hjälpa de utsatta människorna i Mutomo att skapa ett bättre liv och en tryggare och mer hållbar framtid åt sig själva. Vi kallar det hjälp till självhjälp. Till vår hjälp har vi våra andelsägare, givare och det vi kan bäst – solenergi.

SOLSKÄNKT ska bygga  solelanläggningar.  Flera mindre anläggning kommer att byggas på landsbygden i Mutomo. Anläggningarna ska producera gratis, förnybar elektricitet till främst vattenförsörjning i området – en helt grundläggande byggsten för hållbar utveckling.

För att genomföra det här projektet behöver vi din hjälp. Köp en eller flera andelar i SOLSKÄNKT eller skänk en summa via SWISH 1232 612 836 och bidra till vårt arbete för att skapa ett bättre liv och en tryggare och mer hållbar framtid för barn och vuxna i Mutomo.

 

Mutomo – Ett av Kenyas fattigaste områden

Mutomo-distriktet är ett av Kenyas fattigaste områden, och människorna här lever under svåra förhållanden . Det råder brist på mat, vatten, kvalificerad sjukvård och fungerande infrastruktur. Analfabetism är utbredd och antalet föräldralösa barn är högt.

I staden Mutomo bor ungefär 25 000 människor. Precis som i resten av Kenya, beräknas hälften av dessa vara barn. SOLSKÄNKT samarbetar med Mutomoprojektet för att hjälpa folket i Mutomo till ett bättre liv och en hållbar framtid. Till vår hjälp har vi våra andelsägare och det vi kan bäst – solenergi.

Besök Mutomoprojektets hemsida för att läsa mer om Mutomoprojektets arbete i området.

Andelsgivare

Genom att bli andelsgivare i SOLSKÄNKTs solelanläggningar gör du verklig skillnad för människorna i Mutomo – både idag och för en lång tid framöver.

En andel kostar 5000 kr. Av pengarna för varje såld andel går allt oavkortat till byggandet av anläggningar i Mutomo. Vi kommer att starta flera projekt så snart pengarna räcker till att fullfölja detsamma.  Vårt första projekt SOLSKÄNKT 1 är i drift (nov 2018) och levererar solel till vår brunn/vattenanläggning i Syungini.

Vi påbörjar nu SOLSKÄNKT 2, utbyte av dieselgenererad el till solel vid en annan brunn.

Varje anläggning kommer att producera el genererad av solen och produktionen skall utnyttjas lokalt och direkt, främst till vattenförsörjningen.

 

Som andelsgivare får du ett andelsbevis som visar din insats för SOLSKÄNKT.

Du kan ge en eller flera andelar.

Som andelsgivare är du välkommen att använda SOLSKÄNKTs registrerade varumärke i din egen marknadsföring och du kommer att synas på denna hemsida.

Du kommer även bli erbjuden att deltaga på en arrangerad resa till Mutomo till självkostnadspris, för att träffa människorna och se resultatet av ditt bidrag på plats.

Ja, jag vill bli andelsägare!

Som andelsägare utgör du en viktig del i SOLSKÄNKT’s arbete för att skapa ett bättre liv och en hållbar framtid för barn och vuxna i Mutomo.

Ja, jag vill bli andelsägare!