Så ska SOLSKÄNKT hjälpa jämställdheten i Mutomo

Skolsystemet i Kenya är väl utbyggt och alla barn har rätt att gå i skolan. Trots detta är analfabetismen utbredd i Mutomo. Tyvärr används barnen ofta till att hämta det dagliga vattnet, vilket gör att de inte kan vara i skolan. Ofta är det flickor som får ägna hela dagarna till att hämta vatten, vilket skapar ett ojämnställt samhälle där flickor har mindre utbildning än pojkar, och därigenom mindre möjligheter att ta makt över sitt eget liv. Det här vill vi ändra på.

Solskänkt ska bygga soldrivna vattenanläggningar som tar vattnet närmare folket i Mutomo, så att fler barn kan ta del av skolan och dess möjligheter. Vill du också hjälpa till att ge pojkar och flickor lika villkor i Mutomo?