Vattenkiosker ger liv i Mutomo

Reseanteckning från Mutomo, 2017.

Varje dag i Mutomo ser ut på samma sätt. Hela den ljusa delen av dygnet präglas av människor som 
vandrar med sina gula plastdunkar på väg till eller ifrån de så kallade ”vattenkioskerna”, där lokalbefolkningen hämtar sitt dagliga vatten. 
Man vandrar flera kilometer, ända upp till 15 km enkel väg.

De familjer som har det lite bättre ställt har en åsna eller kärra att frakta vattendunkarna på. Annars så får man 
bära. Varje dunk innehåller 20 liter vatten, så det blir rejält tungt!
 Ofta är det unga flickor som utför detta arbete när de egentligen borde gå i skolan. 
Kunde vi ändra på detta skulle vi kunna bidra till bättre jämställdhet i Mutomo, fler flickor skulle kunna gå i skolan istället för att arbeta som vattenhämtare.


Det kenyanska skolsystemet är väl utbyggt. Det råder inte skolplikt, men alla har rätt att gå i skolan. 
Vi vill att alla barn i Mutomo ska ha samma möjlighet att utnyttja den rätten.

Hjälp SOLSKÄNKT att ge dessa människor fler vattenkiosker så att avståndet och därmed tiden som går åt för att 
hämta vatten minskar. Solen, som skiner 12 timmar om dygnet i stort sett hela året, bidrar till den stora torkan. Men nu kan den istället utnyttjas till något fantastiskt. Solskänkts pumpar och vattenkiosker ska givetvis drivas av solpaneler för att 
skapa ett miljövänligt och långsiktigt hållbart system. Vill du vara med?

 

Tack! /Gunnar Thorén och Solskänkt-gruppen