Sol ska ersätta diesel för en hållbar framtid i Mutomo

Reseanteckning från Mutomo, 2017.

Befolkningen i Mutomo är helt beroende av så kallade ”vattenkiosker”, där de kan hämta sitt dagliga vatten i plastdunkar. Idag drivs pumparna som förser kioskerna med vatten av dieselgeneratorer. Detta är en mycket ohållbar och kostsam lösning.


Dieselpriset är mycket högt här nere, bl.a. på grund av de långa transporterna och de mycket dåliga vägarna. Vid varje regnperiod, d.v.s. två gånger per år, förstörs vägarna och man har inte pengar eller resurser att reparera dem. Solskänkts plan är därför att byta ut dessa dieselgeneratorer mot solpaneler som producerar ström till vattenpumparna.

Solen lyser i princip varje dag mellan 6:30 och 17:30 och övrig tid på dygnet är det så mörkt att man kan inte hämta vatten. Solpanelerna kommer, förutom kostnadseffektiviseringen, även göra pumparna långsiktigt hållbara.

Solpanelerna har en garantitid på 25 år, så det finns anledning att tro att panelerna håller mycket längre, kanske 30 till 40 år. Det betyder att de pengar våra andelsägare investerar i projektet kommer att göra nytta på plats under mycket lång tid.

70% av de barn och vuxna som lever i Mutomo lever under fattigdomsgränsen d.v.s. 1,25 US dollar/ dag. De behöver all hjälp de kan få. Vi i SOLSKÄNKT-gruppen har besökt Mutomo och sett hur stort behovet är på hjälp. Gör som många generösa givare redan gjort, köp en eller flera andelar i SOLSKÄNKT-projektet. Projektet drivs ideellt, så du kan vara säker på att pengarna hamnar hos befolkningen i Mutomo.

 

 

Tack! /Gunnar Thorén och Solskänkt-gruppen