SOLSKÄNKT 1 Info 2 Juli 2018

 Bästa SOLSKÄNKT-vänner.                                                             Juli 2018

Sen senaste informationsbrevet har det hänt mycket i projektet, speciellt nu i Juni.

Avtalet med Mutomo skrevs i slutet av april och vi räknade då med att brunnen skulle vara i produktion under hösten.

Placeringen blev klar, ungefär en kilometer utanför Syunguni samhälle med möjlighet att försörja 6000 personer i omgivningarna med vatten. Dessutom är tanken att en grundskola och ett gymnasium ska få sitt vatten från VÅR brunn.

Borrbolaget som fått uppdraget gjorde en undersökning och bestämde platsen för borrhålet. Efter förhandling och överenskommelse med markägaren beslutades att borra och placera anläggningen just där.

Borrentreprenören ville ha 50 % vid start och resten när vattenmängd och kvalitet godkänts. I annat fall skulle ytterligare hål borras.

Andra veckan i juni genomfördes borrningen, entreprenören hade lite trubbel med en bruten borrkrona, som man lyckligtvis fick upp och kunde byta.

Det borrades 252 meter och vatten finns det.

En oberoende entreprenör gjorde en 24-timmars testpumpning och hålet ger 3-4 m3  vatten per timme. Detta räcker väl för att hålla tankarna fyllda så att man kan hämta vatten dygnet om.

Vattenkvalitén har testats av Spectralab, ett företag som testar vatten och är certifierade av myndigheterna. Kvalitén är BRA (väl godkänt) och skulle till och med klara svensk krav.

FANTASTISKT ! att vi nu har ett borrhål med rent vatten i tillräcklig mängd.

Vi betalar nu ut pengarna för fas 1, geologisk undersökning, placering, markköp och godkänd borrning.

Platsen för brunnen och borrning startar med resultatet strömmande vatten.

Projektet rullar nu på och närmast (denna vecka) får vi en slutlig offert på installation av solceller, konverter, pumputrustning med montering från vår valda leverantör Davis and Shirtliff.  Vår projektledare på plats, Evans, tror att vi kommer att ha pumputrustning och soleltillförsel klart under början av augusti, för att sen starta bygget av vattenkiosken med vattentankarna en bit från själva borrhålet.

En mycket viktig del i projektet är att bilda den lokala kommitté som ska driva vattenkiosken och ansvara för anläggningens framtida drift. Den ska vara lokal med personer som kommer att vara beroende av och ha verklig nytta av brunnen och dess vatten. När vi besökte Mutomo såg vi att kommittéerna verkligen fungerade och respekterades av befolkningen. Här kommer även någon från Vattenmyndigheten och Evans från Mutomo-projektet att delta, åtminstone de första 2 åren. Kommittén skall fastställas under juli månad, med första möte denna vecka.

Vi känner att det händer mycket och snabbt, så vi är optimistiska och tror/hoppas på en tidigare start av vattenproduktion, än vi antog i förra brevet.