SOLSKÄNKT 1 Info 3 September 2018

SOLSKÄNKT 1    Medlemsinfo 3                         September 2018

Vårt SOLSKÄNKT 1 projekt rullar verkligen på enligt plan. Mutomoprojektet är själva imponerade.

I juni hade vi ett borrhål med bra vatten.

Nu har vi kommit vidare.

Offerten på pump och solelanläggning övergick i beställning och leverans.

Leverans av pumpmaterial

Vår leverantör Davis and Shirtliff har installerat pumputrustningen, solcellanläggningen med konverter och gjort en tiotimmars testpumpning.

Så här ser solelanläggningen ut i produktionsskick.

Naturligtvis får inget vatten gå till spillo, så under testet (10 timmar) fylldes över 1000 Jericans (dom gula 25-litersdunkarna som finns och används överallt) med uppumpat vatten som folk kom och hämtade.

Vattnet kommer direkt ur brunnen, där huvudvattenmätaren är monterad.

Utbildning av några från gruppen har skett i hur man hanterar solelanläggningen och pumpen. Här studeras konvertern.

 

Just nu pågår byggandet av staket runt hela anläggningen och ett stadigare skydd/inhägnad/mur runt själva borrhålet.

NU har vi en riktig fungerande BRUNN med vatten av bra kvalitet och tillräcklig mängd.

Fas tre – byggandet av vattenkiosken med lagringstankarna och pipelinen från brunnen samt en vattenho för att vattna djuren startar kommande vecka.


Snart är vi i full produktion!