SOLSKÄNKT 1 Info 5 November 2018

Vårt SOLSKÄNKT 1 projekt är i mål!                                                          November 2018

Torsdagen den 15e november invigdes officiellt vår brunn/vattenanläggning utanför Syunguni.  

Enda bilden på vår Kiosk med vår logga och dessutom några ”publikbilder” från invigningen.

 

Nu har kommittén på fem personer, valda av lokalbefolkningen, tagit över som ansvariga för driften av vattenanläggningen.

Föregående vecka möttes kommittén, Mutomoprojektet och the Water Officer från Ministeriet för vatten, och utbildades i bl.a. bokföring, hantering och avläsning av vattenmätaren, hygien och sanitet. 

 

Man är i full produktion och vattenkiosken är öppen varje dag mellan 8.30 till 17.30.

Kommittén är otroligt nöjda och tacksamma för vårt brunnsprojekt, det är en stor lättnad för dem att slippa gå upp till 12 kilometer för att hitta användbart vatten.

Nu jobbar kommittén med att registrera sig hos Ministry of Culture and Social services för att få ett Certifikat (antar att det är motsvarande ett organisationsnummer) för att kunna öppna ett bankkonto.

Området är väldigt torrt och får inte tillräckligt med regn, men just nu regnar det under någon vecka, Den enda vattentillgången är en jorddamm som samlar upp regnvatten (inte drickbart) och enda källan till rent/drickbart vatten är en säsongs-flod som man måste gå 12 kilometer för att nå.

Rent vatten, borrad brunn, finns i Kitoo vatten projekt som ligger ca 10 km från Syanguni brunnen.

Området är beroende av självhushållsjordbruk som inkomstkälla.

Än en gång, ett stort tack för Era insatser, tänk att vi tillsammans kan hjälpa så många behövande personer med vatten på ett hållbart sätt. Detta skapar möjligheter här nere i Mutomo.