SOLSKÄNKT 1 Info 6 Oktober 2019

Vårt SOLSKÄNKT 1 projekt producerar!

Vår brunn/vattenanläggning utanför Syunguni är nu i full produktion.

 

Kollektivet började sälja vatten den 3 november 2018 och hade fram tom mars 2019 sålt 350 000 liter vatten. Det innebär ca 4 000 liter per dag och det var under regnperioden.
Nu har vi statistik tom augusti 2019, under 2019 har kollektivet sålt 1 017 000 liter vatten, snitt 4 200 liter per dag eller drygt 200 Jericans per dag.
Totalt under 2019 (tom augusti) har man sålt vatten för 127 125 kes. Som ni vet tar man ut en avgift för underhåll av brunnen, ersättning för styrelsemöte och lön till bevakning och vattenutdelning etc och den är idag ungefär 1,2 öre/liter.
Nu har kommittén på fem personer, valda av lokalbefolkningen, tagit över som ansvariga för driften av vattenanläggningen.
I april möttes kommittén, Mutomoprojektet och the Water Officer från Ministeriet för vatten, och utbildades i bl.a. bokföring, hantering och avläsning av vattenmätaren, hygien och sanitet.

Man är i full produktion och vattenkiosken är öppen varje dag mellan 8.30 till 17.30.
Kommittén är otroligt nöjda och tacksamma för vårt brunnsprojekt, det är en stor lättnad för dem att slippa gå upp till 12 kilometer för att hitta användbart vatten.
Kommittén har jobbat med att registrera sig hos Ministry of Culture and Social services för att få ett Certifikat (antar att det är motsvarande ett organisationsnummer) för att kunna öppna ett bankkonto.

Området är väldigt torrt och får inte tillräckligt med regn.
Den enda tidigare vattentillgången är en jorddamm som samlar upp regnvatten (inte drickbart) och enda källan till rent/drickbart vatten är en säsongs-flod som man måste gå 12 kilometer för att nå.
Rent vatten, borrad brunn, finns i Kitoo vatten projekt som ligger ca 10 km från Syanguni brunnen.
Området är beroende av självhushållsjordbruk som inkomstkälla.

.Ytterligare en tank

Nu har det kommit en förfrågan, som vi ställer oss positiva till, att installera ytterligare en 10 M3 tank vid vår brunn, för att kunna korta de långa köerna.
Ju torrare det är ju längre köer. Notera mängden av Jericans.

En komplett tank med allt, ställning, kopplingar, slangar mm kostar 10 000 sek och vi har redan sagt ja. Nu väntar vi på besked att man startat installationen. Vi har tagit pengarna ur vår SOLSKÄNKT 2 kassa.
Våra skäl förutom att det förstås är en klok sak att göra är att vi verkligen vill att vattenanläggningen i Syunguni är en SOLSKÄNKT anläggning.

Än en gång, ett STORT TACK för Era insatser, tänk att vi tillsammans kan hjälpa så många behövande personer med vatten på ett hållbart sätt. Detta skapar möjligheter där nere i Mutomo.