SOLSKÄNKT 1 Info 7 November 2019

Vårt SOLSKÄNKT 1 projekt producerar!

För att öka tillgängligheten och minska köerna vid vattenkiosken har vi kommit igång med installationen av ytterligare en 10 m3 tank som vi nämnde i föregående info.

Tanken har redan ett färdigbyggt fundament, ser stabilt ut och tanken med kopplingar är på gång.

Som ni ser på bilden på fundamentet är det regnperiod i Mutomo just nu, det förekommer grönska och även träden har lite djupare grön färg och tätare lövverk.

Det innebär också att det just nu är färre som hämtar vatten vid brunnen eftersom det finns vatten i jorddammar och bergsskrevor, som ligger närmare där man bor.

En idealisk tid att bygga ut vattenkiosken.

Vi hoppas som sagt att köerna ska minska väsentligt.