SOLSKÄNKT Info 1 Maj 2018

Bästa SOLSKÄNKT-vänner.                                                             Maj 2018

Det är så kul att få berätta att SOLSKÄNKT projektet nu kommit så långt att vi gått in i ett formaliserat samarbete med Mutomoprojektet, för att bygga en solbaserad vattenanläggning i ett väldigt torrt och fattigt område Syunguni i Mutomodistriktet.

Så här långt är vi 28 företag och 35 privatpersoner som gått in i projektet med en eller flera andelar och tillsammans 480 000 SEK – FANTASTISKT!

Projektet heter SOLSKÄNKT-SYUNGUNI Water Project Mutomo 1 (SOLSKÄNKT 1). Vi numrerar anläggningen eftersom vår ambition är att fortsätta bygga flera solbaserade anläggningar.

Anläggningen är tänkt att försörja ca 6000 boende i området med vatten.

Vi har nu haft ett uppstartsmöte i projektet tillsammans med Mutomo-projektet där vi specificerat och gått igenom varje moment, som i stort är följande:

 • Informationsmöte för de boende som får nytta och glädje av den nya vattenkällan
 • Geologisk undersökning i området
 • Upphandling av borrtjänst och ingående av kontrakt
 • Bildande av en kommitté, bestående av SMPI (Sweden Mutomo Project International), lokalbefolkning och någon myndighetsperson
 • Inköp av mark, där kommittén blir ägare
 • Borrning efter vatten
 • Kvalitets- och kvantitetssäkring av vatten, kopplat till kontrakt. Vi har villkorat detta så att vi inte betalar förrän kontraktet är uppfyllt
 • Upphandling och kontraktsskrivning av den totala vatten- och solanläggningen
 • Inhägnad av mark
 • Byggnation av ”vattenkiosk” och vattenlagring
 • Testkörning, godkännande och invigning
 • SMPI följer, utbildar och ger stöd till de som skall äga och sköta anläggningen under två år, därefter driver de anläggningen själva, d.v.s. hjälp till självhjälp.

Tidsplanering är svår, men en bedömning är att anläggningen kan stå färdig i slutet av året.