Andelsgivare

Genom att bli andelsgivare i SOLSKÄNKTs solelanläggningar gör du verklig skillnad för människorna i Mutomo – både idag och för en lång tid framöver.

En andel kostar 5000 kr. Av pengarna för varje såld andel går allt oavkortat till byggandet av anläggningar i Mutomo. Vi kommer att starta flera projekt så snart pengarna räcker till att fullfölja detsamma.  Vårt första projekt SOLSKÄNKT 1 är i drift (nov 2018) och levererar solel till vår brunn/vattenanläggning i Syungini.

Vi påbörjar nu SOLSKÄNKT 2, utbyte av dieselgenererad el till solel vid en annan brunn.

Varje anläggning kommer att producera el genererad av solen och produktionen skall utnyttjas lokalt och direkt, främst till vattenförsörjningen.

 

Som andelsgivare får du ett andelsbevis som visar din insats för SOLSKÄNKT.

Du kan ge en eller flera andelar.

Som andelsgivare är du välkommen att använda SOLSKÄNKTs registrerade varumärke i din egen marknadsföring och du kommer att synas på denna hemsida.

Du kommer även bli erbjuden att deltaga på en arrangerad resa till Mutomo till självkostnadspris, för att träffa människorna och se resultatet av ditt bidrag på plats.