Att bli andelsgivare

Företag och privatpersoner kan bidra till SOLSKÄNKT’s arbete genom att köpa andelar.

SOLSKÄNKT’s solelsanläggningar kommer att skapa en dominoeffekt, som börjar med solenergi, och slutar med långsiktig hållbar utveckling och en bättre och tryggare framtid för barn och vuxna i Mutomo. Vill du vara med? Ja!

Hur fungerar det?
SOLSKÄNKT kommer att sälja  andelar till företag och privatpersoner från den 1a september 2017. Varje andel kostar 5000 kronor.

När försäljningen uppnått målet för vårt närmaste projekt kommer alla pengar investeras i solelsanläggningar med tillhörande infrastruktur i Mutomo.

Värt första projekt SOLSKÄNKT 1 är redan  i drift (nov 2018) och levererar solel till vår brunn/vattenanläggning i Syungini.

Vi påbörjar nu SOLSKÄNKT 2, utbyte av dieselgenererad el till solel vid en annan brunn.

Varje anläggning kommer att producera el genererad av solen och produktionen skall utnyttjas lokalt och direkt, främst till vattenförsörjning.

Din andel kommer alltså att generera elektricitet, vatten och pengar till de utsatta människorna i Mutomo under en lång tid framöver.

Som andelsägare får du rätt att använda SOLSKÄNKT’s registrerade varumärke i din egen marknadsföring. Du kommer även bli erbjuden att kunna få en arrangerad resa till Mutomo till självkostnadspris, för att träffa människorna och se resultatet av ditt bidrag på plats.

Du får även SOLSKÄNKT’s speciella pin som bara finns i begränsad upplaga.

Du kommer löpande att få skriftlig information om vad som sker i våra projekt.

Jag vill vara med!