Att bli andelsägare

Företag och privatpersoner kan bidra till SOLSKÄNKT’s arbete genom att köpa andelar.

SOLSKÄNKT’s solelsanläggningar kommer att skapa en dominoeffekt, som börjar med solenergi, och slutar med långsiktig hållbar utveckling och en bättre och tryggare framtid för barn och vuxna i Mutomo. Vill du vara med? Ja!

Hur fungerar det?
SOLSKÄNKT kommer att sälja totalt 360 andelar till företag och privatpersoner från den 1a september 2017. Varje andel kostar 5000 kronor. När försäljningen är klar kommer alla pengar investeras i flera solelsanläggningar, flera i Mutomo och en i Sverige.

Solelanläggningarna kommer att generera förnybar el. Elen från Mutomo-anläggningen kommer att gå direkt till att driva exempelvis vattenanläggningar, hushåll och lantbruk på plats i Mutomo. Elen från anläggningen i Sverige säljs, och överskottet under 5 år går till Mutomoprojektet.

Din andel kommer alltså att generera elektricitet och pengar till de utsatta människorna i Mutomo under en lång tid framöver.

Som andelsägare får du rätt att använda SOLSKÄNKT’s registrerade varumärke i din egen marknadsföring. Du kommer även bli erbjuden att kunna få en arrangerad resa till Mutomo till självkostnadspris, för att träffa människorna och se resultatet av ditt bidrag på plats.

Du får även SOLSKÄNKT’s speciella pin som bara finns i begränsad upplaga.

Jag vill vara med!