Villkor

  • Andelen är giltig i 5 år till 3/3 2023.
    • Andelsgivare får använda SOLSKÄNKT loggan under perioden
  • SOLSKÄNKT får publicera andelsägarens logga och namn
  • Andelarna är momsbefriade
  • Andelsbeviset skickas först när inbetalningen är registrerad
  • SOLSKÄNKT är ett registrerat varumärke och får inte användas utan SOLSKÄNKTs organisations tillåtelse

 

Villkoren är uppdaterade 2018-10-01