Sol ska ersätta diesel för en hållbar framtid i Mutomo

Reseanteckning från Mutomo, 2017.

Befolkningen i Mutomo är helt beroende av så kallade ”vattenkiosker”, där de kan hämta sitt dagliga vatten i plastdunkar. Idag drivs pumparna som förser kioskerna med vatten av dieselgeneratorer. Detta är en mycket ohållbar och kostsam lösning.


Dieselpriset är mycket högt här nere, bl.a. på grund av de långa transporterna och de mycket dåliga vägarna. Vid varje regnperiod, d.v.s. två gånger per år, förstörs vägarna och man har inte pengar eller resurser att reparera dem. Solskänkts plan är därför att byta ut dessa dieselgeneratorer mot solpaneler som producerar ström till vattenpumparna.

Solen lyser i princip varje dag mellan 6:30 och 17:30 och övrig tid på dygnet är det så mörkt att man kan inte hämta vatten. Solpanelerna kommer, förutom kostnadseffektiviseringen, även göra pumparna långsiktigt hållbara.

Solpanelerna har en garantitid på 25 år, så det finns anledning att tro att panelerna håller mycket längre, kanske 30 till 40 år. Det betyder att de pengar våra andelsägare investerar i projektet kommer att göra nytta på plats under mycket lång tid.

70% av de barn och vuxna som lever i Mutomo lever under fattigdomsgränsen d.v.s. 1,25 US dollar/ dag. De behöver all hjälp de kan få. Vi i SOLSKÄNKT-gruppen har besökt Mutomo och sett hur stort behovet är på hjälp. Gör som många generösa givare redan gjort, köp en eller flera andelar i SOLSKÄNKT-projektet. Projektet drivs ideellt, så du kan vara säker på att pengarna hamnar hos befolkningen i Mutomo.

 

 

Tack! /Gunnar Thorén och Solskänkt-gruppen

Vattenkiosker ger liv i Mutomo

Reseanteckning från Mutomo, 2017.

Varje dag i Mutomo ser ut på samma sätt. Hela den ljusa delen av dygnet präglas av människor som 
vandrar med sina gula plastdunkar på väg till eller ifrån de så kallade ”vattenkioskerna”, där lokalbefolkningen hämtar sitt dagliga vatten. 
Man vandrar flera kilometer, ända upp till 15 km enkel väg.

De familjer som har det lite bättre ställt har en åsna eller kärra att frakta vattendunkarna på. Annars så får man 
bära. Varje dunk innehåller 20 liter vatten, så det blir rejält tungt!
 Ofta är det unga flickor som utför detta arbete när de egentligen borde gå i skolan. 
Kunde vi ändra på detta skulle vi kunna bidra till bättre jämställdhet i Mutomo, fler flickor skulle kunna gå i skolan istället för att arbeta som vattenhämtare.


Det kenyanska skolsystemet är väl utbyggt. Det råder inte skolplikt, men alla har rätt att gå i skolan. 
Vi vill att alla barn i Mutomo ska ha samma möjlighet att utnyttja den rätten.

Hjälp SOLSKÄNKT att ge dessa människor fler vattenkiosker så att avståndet och därmed tiden som går åt för att 
hämta vatten minskar. Solen, som skiner 12 timmar om dygnet i stort sett hela året, bidrar till den stora torkan. Men nu kan den istället utnyttjas till något fantastiskt. Solskänkts pumpar och vattenkiosker ska givetvis drivas av solpaneler för att 
skapa ett miljövänligt och långsiktigt hållbart system. Vill du vara med?

 

Tack! /Gunnar Thorén och Solskänkt-gruppen

Så ska SOLSKÄNKT hjälpa jämställdheten i Mutomo

Skolsystemet i Kenya är väl utbyggt och alla barn har rätt att gå i skolan. Trots detta är analfabetismen utbredd i Mutomo. Tyvärr används barnen ofta till att hämta det dagliga vattnet, vilket gör att de inte kan vara i skolan. Ofta är det flickor som får ägna hela dagarna till att hämta vatten, vilket skapar ett ojämnställt samhälle där flickor har mindre utbildning än pojkar, och därigenom mindre möjligheter att ta makt över sitt eget liv. Det här vill vi ändra på.

Solskänkt ska bygga soldrivna vattenanläggningar som tar vattnet närmare folket i Mutomo, så att fler barn kan ta del av skolan och dess möjligheter. Vill du också hjälpa till att ge pojkar och flickor lika villkor i Mutomo? 

El och rent vatten är årets julklapp!

Visste du att el och rent vatten är årets julklapp? Åtminstone enligt oss.

I Mutomo, Kenya, råder, torka, svält och fattigdom. Avsaknaden av rent vatten skapar mycket stora problem för de tusentals barn och vuxna som lever i området. SOLSKÄNKT ska, med din hjälp, bygga vattenpumpar drivna av solel. När vattnet kommer närmare människorna kan fler barn gå i skolan och det blir lättare att bruka den torra jorden. 

Vill du vara med och skapa ett bättre liv och en hållbar framtid för folket i Mutomo? Strunta i elcykeln och ge en gåva som ger verklig skillnad – en andel i SOLSKÄNKT.

Läs mer om att vara andelsägare i SOLSKÄNKT eller anmäl dig direkt! Tack!

 

Välkomstkommité i Mutomo!

När delar av SOLSKÄNKT-gruppen besökte Mutomo för några veckor sedan, möttes vi av dans och sång.

Vår välkomstkommité bestod av några fantastiska kvinnor som tar hand om föräldralösa barn i Mutomo. Att möta så lyckliga och glada människor här, mitt i torkan, vattenbristen och fattigdomen, gör att det känns extra skönt att kunna hjälpa dem.

Vill du vara med och hjälpa de många utsatta barn och vuxna som lever i Mutomo, ett av Kenyas fattigaste områden? Bli andelsägare i SOLSKÄNKT!

Läs mer om SOLSKÄNKT-projektet och vad det innebär att vara andelsägare – och anmäl ditt intresse idag

Tack! /Gunnar Thorén, SOLSKÄNKT-gruppen