SOLSKÄNKT 2

 

Insamlingen fortsätter och vi planerar ytterligare projekt!

SOLSKÄNKT  2

”SOLSKÄNKT 2”, blir utbyte av dieselgeneratorer mot solceller för drift av en brunn med tillhörande avsaltningsanläggning som just nu går på mindre än kvarts fart. En av två dieselgeneratorer är ur funktion och man växlar mellan att pumpa upp och att rena vatten.

Denna brunn i Kilisa producerade bara 37 000 liter under första halvåret och stod helt stilla under maj, juli och augusti.  I huvudsak beroende på att brist på reservdelar och diesel till motorerna.

Genom SOLSKÄNKT 2 skall vi konvertera Kilisa till SOLELdrift och rusta upp ledningar och tankar kring brunnen.

Nu kan ni använda SWISH nr 123 261 28 36 för att stödja SOLKSKÄNKT 2 med valfritt belopp.  Tack på förhand!

Nya Givarandelar i projektet är vi förstås också väldigt tacksamma för.

SOLSKÄNKT 1 Info 7 November 2019

Vårt SOLSKÄNKT 1 projekt producerar!

För att öka tillgängligheten och minska köerna vid vattenkiosken har vi kommit igång med installationen av ytterligare en 10 m3 tank som vi nämnde i föregående info.

Tanken har redan ett färdigbyggt fundament, ser stabilt ut och tanken med kopplingar är på gång.

Som ni ser på bilden på fundamentet är det regnperiod i Mutomo just nu, det förekommer grönska och även träden har lite djupare grön färg och tätare lövverk.

Det innebär också att det just nu är färre som hämtar vatten vid brunnen eftersom det finns vatten i jorddammar och bergsskrevor, som ligger närmare där man bor.

En idealisk tid att bygga ut vattenkiosken.

Vi hoppas som sagt att köerna ska minska väsentligt.

SOLSKÄNKT 1 Info 6 Oktober 2019

Vårt SOLSKÄNKT 1 projekt producerar!

Vår brunn/vattenanläggning utanför Syunguni är nu i full produktion.

 

Kollektivet började sälja vatten den 3 november 2018 och hade fram tom mars 2019 sålt 350 000 liter vatten. Det innebär ca 4 000 liter per dag och det var under regnperioden.
Nu har vi statistik tom augusti 2019, under 2019 har kollektivet sålt 1 017 000 liter vatten, snitt 4 200 liter per dag eller drygt 200 Jericans per dag.
Totalt under 2019 (tom augusti) har man sålt vatten för 127 125 kes. Som ni vet tar man ut en avgift för underhåll av brunnen, ersättning för styrelsemöte och lön till bevakning och vattenutdelning etc och den är idag ungefär 1,2 öre/liter.
Nu har kommittén på fem personer, valda av lokalbefolkningen, tagit över som ansvariga för driften av vattenanläggningen.
I april möttes kommittén, Mutomoprojektet och the Water Officer från Ministeriet för vatten, och utbildades i bl.a. bokföring, hantering och avläsning av vattenmätaren, hygien och sanitet.

Man är i full produktion och vattenkiosken är öppen varje dag mellan 8.30 till 17.30.
Kommittén är otroligt nöjda och tacksamma för vårt brunnsprojekt, det är en stor lättnad för dem att slippa gå upp till 12 kilometer för att hitta användbart vatten.
Kommittén har jobbat med att registrera sig hos Ministry of Culture and Social services för att få ett Certifikat (antar att det är motsvarande ett organisationsnummer) för att kunna öppna ett bankkonto.

Området är väldigt torrt och får inte tillräckligt med regn.
Den enda tidigare vattentillgången är en jorddamm som samlar upp regnvatten (inte drickbart) och enda källan till rent/drickbart vatten är en säsongs-flod som man måste gå 12 kilometer för att nå.
Rent vatten, borrad brunn, finns i Kitoo vatten projekt som ligger ca 10 km från Syanguni brunnen.
Området är beroende av självhushållsjordbruk som inkomstkälla.

.Ytterligare en tank

Nu har det kommit en förfrågan, som vi ställer oss positiva till, att installera ytterligare en 10 M3 tank vid vår brunn, för att kunna korta de långa köerna.
Ju torrare det är ju längre köer. Notera mängden av Jericans.

En komplett tank med allt, ställning, kopplingar, slangar mm kostar 10 000 sek och vi har redan sagt ja. Nu väntar vi på besked att man startat installationen. Vi har tagit pengarna ur vår SOLSKÄNKT 2 kassa.
Våra skäl förutom att det förstås är en klok sak att göra är att vi verkligen vill att vattenanläggningen i Syunguni är en SOLSKÄNKT anläggning.

Än en gång, ett STORT TACK för Era insatser, tänk att vi tillsammans kan hjälpa så många behövande personer med vatten på ett hållbart sätt. Detta skapar möjligheter där nere i Mutomo.

SOLSKÄNKT 1 Info 5 November 2018

Vårt SOLSKÄNKT 1 projekt är i mål!                                                          November 2018

Torsdagen den 15e november invigdes officiellt vår brunn/vattenanläggning utanför Syunguni.  

Enda bilden på vår Kiosk med vår logga och dessutom några ”publikbilder” från invigningen.

 

Nu har kommittén på fem personer, valda av lokalbefolkningen, tagit över som ansvariga för driften av vattenanläggningen.

Föregående vecka möttes kommittén, Mutomoprojektet och the Water Officer från Ministeriet för vatten, och utbildades i bl.a. bokföring, hantering och avläsning av vattenmätaren, hygien och sanitet. 

 

Man är i full produktion och vattenkiosken är öppen varje dag mellan 8.30 till 17.30.

Kommittén är otroligt nöjda och tacksamma för vårt brunnsprojekt, det är en stor lättnad för dem att slippa gå upp till 12 kilometer för att hitta användbart vatten.

Nu jobbar kommittén med att registrera sig hos Ministry of Culture and Social services för att få ett Certifikat (antar att det är motsvarande ett organisationsnummer) för att kunna öppna ett bankkonto.

Området är väldigt torrt och får inte tillräckligt med regn, men just nu regnar det under någon vecka, Den enda vattentillgången är en jorddamm som samlar upp regnvatten (inte drickbart) och enda källan till rent/drickbart vatten är en säsongs-flod som man måste gå 12 kilometer för att nå.

Rent vatten, borrad brunn, finns i Kitoo vatten projekt som ligger ca 10 km från Syanguni brunnen.

Området är beroende av självhushållsjordbruk som inkomstkälla.

Än en gång, ett stort tack för Era insatser, tänk att vi tillsammans kan hjälpa så många behövande personer med vatten på ett hållbart sätt. Detta skapar möjligheter här nere i Mutomo.

SOLSKÄNKT 1 Info 4 Oktober 2018

SOLSKÄNKT 1 Info                                                                    Oktober 2018

Vårt SOLSKÄNKT 1 projekt är snart i mål!

En välbyggd ”bunker” kring själva borrhålet och ett staket runt hela området, som skydd mot åverkan från människor och getter, är nu installerat.

Vattentanken anlände och installerades på taket av vattenkiosken som är murad men ännu inte putsad.

Just nu jobbar man med att koppla ”pipe-linen” från borrhålet till tanken på vattenkiosken. (inte så lång som ni ser)

Snart blir det INVIGNING och därefter full produktion!

 

SOLSKÄNKT 1 Info 3 September 2018

SOLSKÄNKT 1    Medlemsinfo 3                         September 2018

Vårt SOLSKÄNKT 1 projekt rullar verkligen på enligt plan. Mutomoprojektet är själva imponerade.

I juni hade vi ett borrhål med bra vatten.

Nu har vi kommit vidare.

Offerten på pump och solelanläggning övergick i beställning och leverans.

Leverans av pumpmaterial

Vår leverantör Davis and Shirtliff har installerat pumputrustningen, solcellanläggningen med konverter och gjort en tiotimmars testpumpning.

Så här ser solelanläggningen ut i produktionsskick.

Naturligtvis får inget vatten gå till spillo, så under testet (10 timmar) fylldes över 1000 Jericans (dom gula 25-litersdunkarna som finns och används överallt) med uppumpat vatten som folk kom och hämtade.

Vattnet kommer direkt ur brunnen, där huvudvattenmätaren är monterad.

Utbildning av några från gruppen har skett i hur man hanterar solelanläggningen och pumpen. Här studeras konvertern.

 

Just nu pågår byggandet av staket runt hela anläggningen och ett stadigare skydd/inhägnad/mur runt själva borrhålet.

NU har vi en riktig fungerande BRUNN med vatten av bra kvalitet och tillräcklig mängd.

Fas tre – byggandet av vattenkiosken med lagringstankarna och pipelinen från brunnen samt en vattenho för att vattna djuren startar kommande vecka.


Snart är vi i full produktion!

SOLSKÄNKT 1 Info 2 Juli 2018

 Bästa SOLSKÄNKT-vänner.                                                             Juli 2018

Sen senaste informationsbrevet har det hänt mycket i projektet, speciellt nu i Juni.

Avtalet med Mutomo skrevs i slutet av april och vi räknade då med att brunnen skulle vara i produktion under hösten.

Placeringen blev klar, ungefär en kilometer utanför Syunguni samhälle med möjlighet att försörja 6000 personer i omgivningarna med vatten. Dessutom är tanken att en grundskola och ett gymnasium ska få sitt vatten från VÅR brunn.

Borrbolaget som fått uppdraget gjorde en undersökning och bestämde platsen för borrhålet. Efter förhandling och överenskommelse med markägaren beslutades att borra och placera anläggningen just där.

Borrentreprenören ville ha 50 % vid start och resten när vattenmängd och kvalitet godkänts. I annat fall skulle ytterligare hål borras.

Andra veckan i juni genomfördes borrningen, entreprenören hade lite trubbel med en bruten borrkrona, som man lyckligtvis fick upp och kunde byta.

Det borrades 252 meter och vatten finns det.

En oberoende entreprenör gjorde en 24-timmars testpumpning och hålet ger 3-4 m3  vatten per timme. Detta räcker väl för att hålla tankarna fyllda så att man kan hämta vatten dygnet om.

Vattenkvalitén har testats av Spectralab, ett företag som testar vatten och är certifierade av myndigheterna. Kvalitén är BRA (väl godkänt) och skulle till och med klara svensk krav.

FANTASTISKT ! att vi nu har ett borrhål med rent vatten i tillräcklig mängd.

Vi betalar nu ut pengarna för fas 1, geologisk undersökning, placering, markköp och godkänd borrning.

Platsen för brunnen och borrning startar med resultatet strömmande vatten.

Projektet rullar nu på och närmast (denna vecka) får vi en slutlig offert på installation av solceller, konverter, pumputrustning med montering från vår valda leverantör Davis and Shirtliff.  Vår projektledare på plats, Evans, tror att vi kommer att ha pumputrustning och soleltillförsel klart under början av augusti, för att sen starta bygget av vattenkiosken med vattentankarna en bit från själva borrhålet.

En mycket viktig del i projektet är att bilda den lokala kommitté som ska driva vattenkiosken och ansvara för anläggningens framtida drift. Den ska vara lokal med personer som kommer att vara beroende av och ha verklig nytta av brunnen och dess vatten. När vi besökte Mutomo såg vi att kommittéerna verkligen fungerade och respekterades av befolkningen. Här kommer även någon från Vattenmyndigheten och Evans från Mutomo-projektet att delta, åtminstone de första 2 åren. Kommittén skall fastställas under juli månad, med första möte denna vecka.

Vi känner att det händer mycket och snabbt, så vi är optimistiska och tror/hoppas på en tidigare start av vattenproduktion, än vi antog i förra brevet.

SOLSKÄNKT Info 1 Maj 2018

Bästa SOLSKÄNKT-vänner.                                                             Maj 2018

Det är så kul att få berätta att SOLSKÄNKT projektet nu kommit så långt att vi gått in i ett formaliserat samarbete med Mutomoprojektet, för att bygga en solbaserad vattenanläggning i ett väldigt torrt och fattigt område Syunguni i Mutomodistriktet.

Så här långt är vi 28 företag och 35 privatpersoner som gått in i projektet med en eller flera andelar och tillsammans 480 000 SEK – FANTASTISKT!

Projektet heter SOLSKÄNKT-SYUNGUNI Water Project Mutomo 1 (SOLSKÄNKT 1). Vi numrerar anläggningen eftersom vår ambition är att fortsätta bygga flera solbaserade anläggningar.

Anläggningen är tänkt att försörja ca 6000 boende i området med vatten.

Vi har nu haft ett uppstartsmöte i projektet tillsammans med Mutomo-projektet där vi specificerat och gått igenom varje moment, som i stort är följande:

 • Informationsmöte för de boende som får nytta och glädje av den nya vattenkällan
 • Geologisk undersökning i området
 • Upphandling av borrtjänst och ingående av kontrakt
 • Bildande av en kommitté, bestående av SMPI (Sweden Mutomo Project International), lokalbefolkning och någon myndighetsperson
 • Inköp av mark, där kommittén blir ägare
 • Borrning efter vatten
 • Kvalitets- och kvantitetssäkring av vatten, kopplat till kontrakt. Vi har villkorat detta så att vi inte betalar förrän kontraktet är uppfyllt
 • Upphandling och kontraktsskrivning av den totala vatten- och solanläggningen
 • Inhägnad av mark
 • Byggnation av ”vattenkiosk” och vattenlagring
 • Testkörning, godkännande och invigning
 • SMPI följer, utbildar och ger stöd till de som skall äga och sköta anläggningen under två år, därefter driver de anläggningen själva, d.v.s. hjälp till självhjälp.

Tidsplanering är svår, men en bedömning är att anläggningen kan stå färdig i slutet av året.

 

Sol ska ersätta diesel för en hållbar framtid i Mutomo

Reseanteckning från Mutomo, 2017.

Befolkningen i Mutomo är helt beroende av så kallade ”vattenkiosker”, där de kan hämta sitt dagliga vatten i plastdunkar. Idag drivs pumparna som förser kioskerna med vatten av dieselgeneratorer. Detta är en mycket ohållbar och kostsam lösning.


Dieselpriset är mycket högt här nere, bl.a. på grund av de långa transporterna och de mycket dåliga vägarna. Vid varje regnperiod, d.v.s. två gånger per år, förstörs vägarna och man har inte pengar eller resurser att reparera dem. Solskänkts plan är därför att byta ut dessa dieselgeneratorer mot solpaneler som producerar ström till vattenpumparna.

Solen lyser i princip varje dag mellan 6:30 och 17:30 och övrig tid på dygnet är det så mörkt att man kan inte hämta vatten. Solpanelerna kommer, förutom kostnadseffektiviseringen, även göra pumparna långsiktigt hållbara.

Solpanelerna har en garantitid på 25 år, så det finns anledning att tro att panelerna håller mycket längre, kanske 30 till 40 år. Det betyder att de pengar våra andelsägare investerar i projektet kommer att göra nytta på plats under mycket lång tid.

70% av de barn och vuxna som lever i Mutomo lever under fattigdomsgränsen d.v.s. 1,25 US dollar/ dag. De behöver all hjälp de kan få. Vi i SOLSKÄNKT-gruppen har besökt Mutomo och sett hur stort behovet är på hjälp. Gör som många generösa givare redan gjort, köp en eller flera andelar i SOLSKÄNKT-projektet. Projektet drivs ideellt, så du kan vara säker på att pengarna hamnar hos befolkningen i Mutomo.

 

 

Tack! /Gunnar Thorén och Solskänkt-gruppen

Vattenkiosker ger liv i Mutomo

Reseanteckning från Mutomo, 2017.

Varje dag i Mutomo ser ut på samma sätt. Hela den ljusa delen av dygnet präglas av människor som 
vandrar med sina gula plastdunkar på väg till eller ifrån de så kallade ”vattenkioskerna”, där lokalbefolkningen hämtar sitt dagliga vatten. 
Man vandrar flera kilometer, ända upp till 15 km enkel väg.

De familjer som har det lite bättre ställt har en åsna eller kärra att frakta vattendunkarna på. Annars så får man 
bära. Varje dunk innehåller 20 liter vatten, så det blir rejält tungt!
 Ofta är det unga flickor som utför detta arbete när de egentligen borde gå i skolan. 
Kunde vi ändra på detta skulle vi kunna bidra till bättre jämställdhet i Mutomo, fler flickor skulle kunna gå i skolan istället för att arbeta som vattenhämtare.


Det kenyanska skolsystemet är väl utbyggt. Det råder inte skolplikt, men alla har rätt att gå i skolan. 
Vi vill att alla barn i Mutomo ska ha samma möjlighet att utnyttja den rätten.

Hjälp SOLSKÄNKT att ge dessa människor fler vattenkiosker så att avståndet och därmed tiden som går åt för att 
hämta vatten minskar. Solen, som skiner 12 timmar om dygnet i stort sett hela året, bidrar till den stora torkan. Men nu kan den istället utnyttjas till något fantastiskt. Solskänkts pumpar och vattenkiosker ska givetvis drivas av solpaneler för att 
skapa ett miljövänligt och långsiktigt hållbart system. Vill du vara med?

 

Tack! /Gunnar Thorén och Solskänkt-gruppen