Så ska SOLSKÄNKT hjälpa jämställdheten i Mutomo

Skolsystemet i Kenya är väl utbyggt och alla barn har rätt att gå i skolan. Trots detta är analfabetismen utbredd i Mutomo. Tyvärr används barnen ofta till att hämta det dagliga vattnet, vilket gör att de inte kan vara i skolan. Ofta är det flickor som får ägna hela dagarna till att hämta vatten, vilket skapar ett ojämnställt samhälle där flickor har mindre utbildning än pojkar, och därigenom mindre möjligheter att ta makt över sitt eget liv. Det här vill vi ändra på.

Solskänkt ska bygga soldrivna vattenanläggningar som tar vattnet närmare folket i Mutomo, så att fler barn kan ta del av skolan och dess möjligheter. Vill du också hjälpa till att ge pojkar och flickor lika villkor i Mutomo? 

El och rent vatten är årets julklapp!

Visste du att el och rent vatten är årets julklapp? Åtminstone enligt oss.

I Mutomo, Kenya, råder, torka, svält och fattigdom. Avsaknaden av rent vatten skapar mycket stora problem för de tusentals barn och vuxna som lever i området. SOLSKÄNKT ska, med din hjälp, bygga vattenpumpar drivna av solel. När vattnet kommer närmare människorna kan fler barn gå i skolan och det blir lättare att bruka den torra jorden. 

Vill du vara med och skapa ett bättre liv och en hållbar framtid för folket i Mutomo? Strunta i elcykeln och ge en gåva som ger verklig skillnad – en andel i SOLSKÄNKT.

Läs mer om att vara andelsägare i SOLSKÄNKT eller anmäl dig direkt! Tack!

 

Välkomstkommité i Mutomo!

När delar av SOLSKÄNKT-gruppen besökte Mutomo för några veckor sedan, möttes vi av dans och sång.

Vår välkomstkommité bestod av några fantastiska kvinnor som tar hand om föräldralösa barn i Mutomo. Att möta så lyckliga och glada människor här, mitt i torkan, vattenbristen och fattigdomen, gör att det känns extra skönt att kunna hjälpa dem.

Vill du vara med och hjälpa de många utsatta barn och vuxna som lever i Mutomo, ett av Kenyas fattigaste områden? Bli andelsägare i SOLSKÄNKT!

Läs mer om SOLSKÄNKT-projektet och vad det innebär att vara andelsägare – och anmäl ditt intresse idag

Tack! /Gunnar Thorén, SOLSKÄNKT-gruppen