FAQ

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om SOLSKÄNKT

Om du inte hittar svaret på din fråga här,
är du varmt välkommen att kontakta oss!

 

Vad ska SOLSKÄNKT göra?

Vi ska hjälpa människorna i det mycket fattiga området Mutomo i Kenya till självhjälp genom att bygga solelanläggningar. Flera mindre anläggningar kommer att byggas på plats i Mutomo.

Anläggningarna i Mutomo kommer att ge lokalbefolkningen el, något som bland annat kommer att leda till att fler får tillgång till rent dricksvatten och att fler barn får gå i skolan. Vi arbetar tillsammans med Mutomoprojektet och deras arbete för hållbar utveckling på plats i Mutomo.

tillbaka

 

Vilken är kopplingen mellan SOLSKÄNKT och Solel i Sala & Heby?

Solskänkt är ett initiativ från Solel i Sala & Heby. Vi brinner för solenergi och har kunskapen, resurserna och modellen för att bygga solelsanläggningar. Nu ska vi använda våra kunskaper om solel för att hjälpa människorna i Mutomo till självhjälp.

Du kan läsa mer på Solelsföreningen i Sala & Heby’s hemsida.

tillbaka

 

Varför just Mutomo?

Mutomo-distriktet är ett av Kenyas fattigaste områden. Här lever befolkningen under svåra förhållanden, de flesta under fattigdomsgränsen. Det råder brist på mat, vatten, kvalificierad sjukvård och fungerande infrastruktur. Många barn går inte i skolan på grund av för långa avstånd, eller på grund av att de behövs som arbetskraft i hemmet. Människorna i Mutomo är i stort behov av hjälp från omvärlden.

Mutomo har få regndagar per år, och solen är extremt stark. Det här leder till stora problem med torka i området, men det gör också området till en bra plats att placera solelsanläggningar på. Elen från Solskänkts anläggning i Mutomo kommer exempelvis göra att människorna i Mutomo får större tillgång till ett av områdets största bristvaror – dricksvatten.

SOLSKÄNKT valde ett väl fungerande projekt med 90-konto som har blivit reviderat, och som funnits en längre tid med solid organisation och kontaktnät på plats.

tillbaka

 

Vad är kopplingen mellan SOLSKÄNKT och Mutomo-projektet?

SOLSKÄNKT är ett svenskt välgörenhetsinitiativ från Solelföreningen i Sala & Heby. SOLSKÄNKT samarbetar med Mutomoprojektet –  som arbetat för att stödja människorna och driva på hållbar utveckling på plats i Mutomo sedan 2001. Läs mer om Mutomoprojektet.

tillbaka

 

Vilken skillnad kommer SOLSKÄNKT göra för människorna i Mutomo?

Ditt bidrag till SOLSKÄNKTs  solelanläggningar kommer att ge människorna i Mutomo gratis elektricitet och generera långsiktiga, stabila intäkter till Mutomoprojektet som arbetar för hållbar utveckling på plats.

Anläggningar i Mutomo, Kenya
SOLSKÄNKTS solelanläggningar, som byggs på plats i Mutomo, kommer att producera el till området. Elen kommer bland annat att gå till att öka tillgången på dricksvatten, underlätta lantbruk och göra att fler barn – särskilt flickor som annars är extra utsatta – får gå i skola istället för att arbeta. Anläggningen kommer även att skapa nya stabila arbetstillfällen.

Vilken skillnad kommer mina pengar att göra?
Ditt bidrag till SOLSKÄNKTS solenanläggningar kommer att ge människorna i Mutomo gratis elektricitet och generera långsiktiga, stabila intäkter till Mutomoprojektet som arbetar för hållbar utveckling på plats.

tillbaka

 

Hur kan jag bidra?

Vad innebär det att bli andelsägare?
Genom att bli andelsägare i SOLSKÄNKT är du med och bidrar till vårt arbete för att skapa ett bättre liv för människorna i det mycket fattiga området Mutomo i Kenya. För varje andel du köper går alla pengarna till solelanläggningar i Mutomo. På så sätt bidrar varje andelsägare till ökad livskvalité för de många barn och vuxna som lever i Mutomo – både idag och för lång tid framöver.

Som andelsägare är du välkommen att använda SOLSKÄNKTs varumärke i din marknadsföring.

Du kan även skänka med SWISH?

Skänk en summa via SWISH 123 261 28 36 och bidra till vårt arbete för att skapa ett bättre liv och en tryggare och mer hållbar framtid för barn och vuxna i Mutomo.

tillbaka

 

Vem kan bli andelsägare?

Stora och små företag samt privatpersoner kan bli delägare i SOLSKÄNKT.
Jag vill bli andelsägare!

Hur fungerar andelarna över tid?

Din andel ser till att SOLSKÄNKTs solelanläggningar byggs och blir operativa i minst 5 år. 2023 går andelen ut men anläggningarna är givetvis kvar. Efter dessa 5 år går det bra att köpa sin andel på nytt för att fortsätta stötta projektet.

tillbaka

 

Vem äger anläggningen i Mutomo?

Anläggningen kommer att ägas av den lokala delen av Mutomoprojektet. Lokalt ägande har lokal kännedom samt lokal arbetskraft, vilket är en del av vad Mutomoprojektet vill uppnå.

tillbaka

 

Kommer pengarna verkligen fram?

Mutomoprojektet har funnits i över 15 år och är fortfarande operativt, kontaktbart och genererar bra kontakter samt projekt. Projektet har 90-konto och har fått behålla det efter revisioner av 90-konto-organisationer.

Solelföreningen har mött grundaren och har skrivit avtal med Mutomoprojektet i Sverige. Mutomoprojektet i Sverige har de lokala kontakterna i Kenya.

Mutomoprojektet delar gärna med sig av information, kunskap och som andelsägare blir du erbjuden att delta till självkostnadspris på en resa till Mutomo. Mutomoprojektet är ett öppet projekt med stor insyn.
tillbaka