Om SOLSKÄNKT

SOLSKÄNKT är ett lokalt svenskt välgörenhetsprojekt som med hjälp av solen ska hjälpa barn och vuxna i det extremt fattiga distriktet Mutomo i Kenya till ett bättre liv.

Vår idé är enkel. Vi ska hjälpa de utsatta människorna i Mutomo att skapa ett bättre liv och en tryggare och mer hållbar framtid åt sig själva. Vi kallar det hjälp till självhjälp. Till vår hjälp har vi våra andelsgivare, givare och det Vi kan bäst – solenergi.

SOLSKÄNKT ska bygga  solelanläggningar.  Flera mindre anläggning kommer att byggas på landsbygden i Mutomo. Anläggningarna ska producera gratis, förnybar elektricitet till främst vattenförsörjning i området – en helt grundläggande byggsten för hållbar utveckling.

För att genomföra det här projektet behöver vi din hjälp. Ge en eller flera andelar i SOLSKÄNKT eller skänk en summa via SWISH och bidra till vårt arbete för att skapa ett bättre liv och en tryggare och mer hållbar framtid för barn och vuxna i Mutomo.

Ja, jag vill hjälpa människorna i Mutomo genom att bli andelsgivare!