Press

Solskänkt-projektet drivs av Kenneth Mårtensson, Tommy Hofberg, Jan Alriksson och Gunnar Thorén, alla seniorer och idéellt engagerade medlemmar i Solel i Sala & Heby.

För mer information och intervjuer:

Kenneth Mårtensson
0730-251701
kenneth@kursil.se

Pressbilder: