Solel i Sala & Heby

SOLSKÄNKT är ett initiativ från Solel i Sala & Heby. Vi brinner för solenergi och har kunskapen, resurserna och modellen för att bygga solelsanläggningar.

Solel i Sala & Heby är en ekonomisk förening bestående av både företag och privatpersoner – som alla delar en stark tro på solen som framtidens energikälla. Solel i Sala & Heby har sedan 2009 byggt sex solelanläggningar i Sverige.

Nu ska vi använda våra kunskaper om solel för att hjälpa människorna i Mutomo till självhjälp.

Läs mer på Solel i Sala & Heby’s hemsida.