Vår idé

Vår idé är enkel. Vi ska hjälpa de utsatta människorna i Mutomo att skapa ett bättre liv och en tryggare och mer hållbar framtid åt sig själva. Till vår hjälp har vi våra andelsgivare, givare och det Vi kan bäst – att använda solenergi.

SOLSKÄNKT ska bygga  solelanläggningar.  Flera mindre anläggning kommer att byggas på landsbygden i Mutomo. Anläggningarna ska producera gratis, förnybar elektricitet till främst vattenförsörjning i området – en helt grundläggande byggsten för hållbar utveckling. Det är vår grundidé.

För att genomföra det här projektet behöver vi din hjälp. Köp en eller flera andelar, á 5000 kronor,  i SOLSKÄNKT eller skänk en summa via SWISH 1232 612 836 och bidra till vårt arbete för att skapa ett bättre liv och en tryggare och mer hållbar framtid för barn och vuxna i Mutomo.

Ja, jag vill hjälpa människorna i Mutomo genom att bli andelsgivare!